Az arany történelme

Egy gyerek egy fényes követ talál évezredekkel ezelőtt egy patakban. Ekkor mutatkozik be az arany először az emberiség számára...

Az aranyat először fényes, sárga aranyrög formájában fedezték fel. "Az arany ott van, ahol megtalálod." -tartja a mondás, ami arra utal, hogy az első aranyrögöket folyók és patakok medrében találták meg szerte a világon. Semmi kétség, ez volt az első fém, amellyel az emberiség kapcsolatba került.

Az arany az emberi kultúra részévé vált. Csillogása, természetes szépsége, fénye, megmunkálhatósága és tartóssága tette sok területen népszerűvé. Bár az emberi történelem korszakai a rézhez és a vashoz kapcsolódnak, mégiscsak az arany volt az első megmunkált fém.

Az arany már korai felhasználása szerint is díszítő célokat szolgált. Az, hogy nem rozsdásodik és fénye nem homályosul el, az örökkévalósághoz és az istenekhez teszi hasonlatossá. A korai civilizációkban az arany egyenlő volt az erővel, a szépséggel, a kultúrális elittel - így az uralkodók féme volt.

Az arany, mint pénz

Már az ókortól kezdve használták az aranyat fizetőeszközként. Az aranybányák az uralkodók kezében voltak, a kibányászott arany a kincstárba került, majd megmunkálták. Az arany érmékre az uralkodók képmása került. 

Az Árpád-házi uralkodók körében bevett gyakorlat volt a pénzrontás. Mivel a pénzérméket évente be kellett váltani, így a következő évben a pénz névértékének megtartása mellett annak nemesfém tartalmát folyamatosan csökkentették. Ez a nyereség volt az úgynevezett "kamara haszna". 

Károly Róbert vetett véget ennek a gyakorlatnak 1325-ben, amikor is értékálló aranypénzt veretett. Ennek váltópénzeként készült el később az ezüstdénár, amelyből 100 ezüst felelt meg egy aranynak.

(Forrás: Wikipedia)

Az arany és az árfolyamok

Az újkori pénzek kibocsájtási mennyiségét sokáig az adott ország birtokában lévő fém arany mennyisége határozta meg. Az 1944-ben létrehozott Bretton-Woods rendszer is arany alapokon nyugodott: a 44 szövetséges állam által létrehozott monetáris szövetségben minden ország vállalta, hogy nemzeti valutájának átváltási arányát az aranyhoz kötötték.

A Bretton-Woods rendszer 1971-ben omlott össze, amikor Nixon elnök a vietnami háború elvesztése után megszüntette a dollár aranyhoz rögzített árfolyamát.

(Forrás: Wikipedia)

Aranyláz - Gold Rush

A történelem során számos aranyláz hozta mozgásba a kalandvágyókat szerte a világon. Míg ismertségüket tekintve az alaszkai és a kalifornai aranyláz voltak a legismertebbek, a legnagyobb mennyiségű aranyat Dél-Afrikában, Transvaal-ban találták. A dél-afrikai aranyláz 1886-ban kezdődött.

Európa sem maradt ki az arany lázas kutatásából: 1877-ben Hessenben, Németországban találtak aranyat.

A 2000-es évek sem szűkölködtek aranylázban: 2001-ben Mongóliában, 2006-ban és 2009-ben az Amazonas mentén találtak aranyat az "aranyásók".

Híres arany történetek, érdekességek

Az aranyborjú

Az Egyiptomból való kivonulás után Mózes felment a hegyre az Úr elé, ahol megkapta a parancsolatokat a kőtáblákba vésve. Az Úr elmondta neki, hogyan készítse el a Szövetség ládáját. "Parancsold meg Izrael fiainak, hogy gyűjtsenek adományokat. Mindenkitől fogadjátok el, aki önként adja. Ilyen dolgokat fogadhattok el: aranyat, ezüstöt, rezet, kék és vörös bíbort, karmazsint, lenvásznat..." Amíg Mózes a hegyen volt, a nép megunta a várakozást, összegyűlt Áron körül és követelőzött, készítsen nekik istent. Áron így válaszolt: "Szedjétek le az aranyfüggőket feleségeitek, fiaitok és leányaitok füléről és hozzátok ide." Áron ebből az aranyból olvasztott aranyborjút, amelynek oltárt építettek és áldozatot mutattak be.

Az aranyművesek és a logó

Az üzleti életben a legtöbbet használt grafika a logó, amelynek eredete egyes források szerint szintén az arannyal hozható összefüggésbe: a XIII. századtól kezdték el az aranyművesek saját jelüket ütni az általuk készített aranytárgyakba. 

Az aranyműveseket emlegetve először egy prágai utca, az Aranyművesek Utcája jut eszünkbe. Ez a kicsi utca II. Rudolf idejében a mesterlövészek elszállásolására szolgált. Később alkimisták és aranyművesek lakóhelye lett. A mindössze 11 házból álló kis utca Prága egyik leglátogatottabb helye.

Az aranymetszés

A szó hallatán először az aranyművesség vagy az ékszerkészítés témaköre juthat eszünkbe, az aranymetszés ellenben egy arányszámot fejez ki. Ez az arány a természetben is gyakran fellelhető (például a csigák házának felépítésében), az emberi szem számára szinte tudat alatt a szépséget jelenti. Az aranymetszés aránya az emberi testben is fellelhető.

Matematikailag az aranymetszés két szakasz arányát fejezi ki. Ha egy egyenest felosztunk két részre, akkor abban az esetben beszélünk aranymetszésről, ha a hosszabbik szakasz úgy aránylik a teljeshez, mint a rövidebb szakasz a hosszabbikhoz. Vagyis ha a teljes hossz egyenlő a+b -vel, és a a hosszabbik rész, akkor (a+b) / a = a / b.

Aranyalma

Már a görög mitológiában is fontos szerephez jutott az arany, mégpedig összekapcsolódva egy másik archaikus szimbólummal, az almával. Az aranyalma szerepe a viszály szítása volt és végső soron - mint a történelemben annyiszor - háborút is eredményezett.

Erisz istennő, akit nem hívtak meg Thetisz és Peleusz esküvőjére, egy aranyalmát dobott az isteni násznép közé, azzal a felirattal: "A legszebbnek." Természetesen veszekedés tört ki az istennők között, kit is illet az aranyalma. Zeusz úgy próbált igazságot tenni, hogy a legszebb férfi, Párisz kezébe adta a döntés jogát. Páriszt mindhárom veszekedő istennő megpróbálta megvesztegetni. A döntés után az egyik hopponmaradt istennő, Héra bosszúból "kirobbantotta" a trójai háborút.